Kompetens Index

Med hjälp av ett antal unika rapporter får du ett ovärderligt underlag för att analyser styrkor och svagheter i verksamheten,  kompetensgap och jämförelser med såväl butiks- som branschindex. Som butiks- eller verksamhetsansvarig får du en tydlig kartläggning och ett unikt hjälpmedel för att genomföra riktade coachinsatser och  ”lyfta”  personal och därmed kompetens. Rapporterna är ett ovärderligt material inför utvecklingssamtal.

Bland kompetensindex märks framför allt Nöjd Personlig Service Index (SSI, Service Satisfaction Index) – ett unikt index som under 3 års tid utvecklats av BestInService som ett mått på servicekompetens på såväl individ- som verksamhetsnivå. Kompetensindexet matchar branschkriterier. Genom korstabulering kan jämförande rapporter genereras med kartläggning servicekompetens och Nöjd kund upplevelse. Ytterligare ett flertal andra jämförande index kan genereras för jämförande mätning, såväl hårda som mjuka nyckeltal: kompetensindex, motivationsindex, hälsoindex, nöjd-kund index, omsättning, hit-rate, snittköp m.m.

I programmet kan närmare ett 20-tal olika rapporter genereras som underlag för kompetensinsatser och strategiska beslut, där du som verksamhetsansvarig får en snabb och heltäckande översikt. Aldrig tidigare har ett sådant verktyg kunnat erbjudas. Idag finns det tillgänglig i din IPAD genom vår unika app, BestInService.