Om oss_old

SML Institute AB startades 2006. Vi verkar inom uppdragsutbildning med specialisering av processer för önskvärd och mätbar beteendeförändring.  SML riktar sig mot verksamheter med höga krav på resultatgaranti. Under de senaste åren har företaget utvecklat unika koncept för utveckling och kvalitetssäkring av kompetens inom främst service och kundbemötande. Vi kallar vårt främsta koncept BEST IN SERVICE.

Den gamla ”klassrumsmodellen” är borta till förmån för moderna och flexibla lösningar med maximal tillgänglighet och enkelhet – och krav på långsiktig mätbarhet! BEST IN SERVICE är ett unikt välutvecklat och kvalitetssäkrat system för modern kompetensutveckling. Det har utvecklats med applikationer och gränssnitt för IPAD och möter 2000-talets nya krav, med optimal pedagogik och tillgänglighet.

Som en naturlig del av vårt arbete utvecklar vi ständigt program och metoder för breddad  tillämpning av kompetensutveckling inom främst service, ledarskap och projektledning. En grundbult för samtliga våra koncept är branschanpassning och kvalitetssäkring, med långsiktig mätbar resultatutveckling och uppföljning.