Våra tjänster

Hur ofta erbjuds du möjlighet att utvärdera utfallet av en kompetensutveckling i faktiska nyckeltal?  BEST IN SERVICE tar som självklarhet slutresultat som given utgångspunkt för genomförande och upplägg.

Under hela processen – från inledande kartläggning, under genomförandet samt i uppföljning och avslutning – mäts och utvärderas utvecklingen genom tester, analyser och personlig uppföljning. BEST IN SERVICE tar som enda program på marknaden ansvar för en långsiktig och mätbar kompetensutveckling under minst 24 månader. Det ger dessutom en unik personlig diplomering, och är kvalitetssäkrad av Handelns Kompetensbyrå.

Konceptet har rönt allt större intresse från köpcentra, butikskedjor och branschorganisation. Det vänder sig idag till all verksamhet med krav på hög servicenivå, bland chefer såväl som personal. Närmare 2000 personer har genomfört programmet.

BEST IN SERVICE är det naturliga valet av partner för dig när du ställer verkligt höga krav på service och kundbemötande i din verksamhet.