BEST IN SERVICE i ledande retail

Sedan lansering av BestInService på Ipad har intresset för programmet snabbt ökat. Avtal har tecknats med flera aktörer inom ledande varumärken inom handel, och fler är att vänta. Möjligheten att erbjuda konceptet genom lättillgängliga och kundanpassade ”appar” ger mervärden som tidigare inte funnits på marknaden.