StigFram satsar på BestInService

Konsultföretaget StigFram, som specialiserar sig på att skapa excellenta kundmöten åt sin kunder, satsar på BestInService.

BestInService har utvecklat ett digitalt kompetensverktyg för att kunna mäta beteendeförändring och säljutveckling. Medarbetarna får en skräddarsydd app med utbildningsmaterial, träningsmoduler, individuell coaching och kan på så sätt träna i vardagen på att t ex bli mer proaktiv i kundmötet. Verktyget har en tydlig uppföljningsmodul som ger varje medarbetare värdefull information om hur progressen är i den egna beteendeförändringen... Read more »


Vi byter ut konferensrummen mot IPAD!

Vi nöjer oss inte med resultatgaranti på våra program. Vi vill dessutom optimera flexibilitet och tillgänglighet. Därför lanserar vi nu på bred front våra koncept på IPAD!

Under mer än ett års tid har utvecklingsarbetet pågått med anpassning och programmering av vår nya native-app för IPAD. I nära samarbete med kunder och leverantörer kan skräddarsydda lösningar för effektiv och stimulerande utbildning erbjudas – allt förpackat med optimal tillgänglighet, utan att göra avkall på vår kvalitetssäkring.


Ny handelsdiplomering

Efter att närmare 2000 personer genomgått programmet Best i Service, har nu BestInService tillsammans med handelns branschaktörer beslutat att samordna kriterierna för kompetensbedömning. Innebörden är att BestInService genom programmet kommer att kunna erbjuda en unik handelsdiplomering, fasad mot Svensk Handels kompetenskriterier.


BEST IN SERVICE i ledande retail

Sedan lansering av BestInService på Ipad har intresset för programmet snabbt ökat. Avtal har tecknats med flera aktörer inom ledande varumärken inom handel, och fler är att vänta. Möjligheten att erbjuda konceptet genom lättillgängliga och kundanpassade ”appar” ger mervärden som tidigare inte funnits på marknaden.