OM BEST IN SERVICE

BestInService har sedan mer än 5 år tillbaks specialiserat sig på processer för önskvärd och mätbar beteendeförändring hos personal och ledare. Den gamla ”klassrumsmodellen” är borta till förmån för moderna och flexibla lösningar med maximal tillgänglighet och enkelhet – och krav på långsiktig mätbarhet. Tillsammans med applikationer och gränssnitt för iPad har vi format våra utbildningar till att möta dessa krav.

Med oss blir kompetensutveckling av personal och ledare en mätbar investering istället för en kostnad. Läs mer här nedan om hur vi arbetar.


Hur vi jobbar

Med en skräddarsydd applikation för iPad paketerar vi er utbildning på ett nytt modernt och roligt sätt.

Vi skapar helt enkelt en helt egen företags-unik applikation som anpassas för er utbildning. Materialet kan visas helt offline, d v s utan uppkoppling, vilket gör det enkelt för din personal att i vardagen delta i utbildningen. Materialet publiceras i textformat, bilder, filmer, analyser, formulär och olika tester.

”Övning ger färdighet” – Klyscha men viktig sanning! Vi ger din personal ett verktyg att träna med – mitt i vardagen.

Tack vare vår applikation blir det lätt för din personal att under arbetsdagen ha ett verktyg som hjälper dom att bli bättre på service och kundbemötande. Applikationen innehåller olika typer av mätverktyg som hela tiden ger dig som ansvarig en uppdatering i realtid, hur processerna utvecklas.

Våra processer ger er en långsiktig mätbar resultatutveckling och kvalitetssäkrade.

Med hjälp av ett antal unika rapporter får du ett ovärderligt underlag för att analysera styrkor och svagheter i verksamheten. Som butiks- eller verksamhetsansvarig får du en tydlig kartläggning och ett unikt hjälpmedel för att genomföra riktade coach-insatser och  ”lyfta”  personal och därmed kompetens.


KOMPETENS INDEX

Nu kan du äntligen få en kartläggning på din personals styrkor och svagheter!

Det underlag som vi tillsammans med ert utbildningsmaterial och våra processer får fram mäts med olika index.  Här får du bland annat fram Nöjd Personlig Service Index – ett unikt index som under 3 års tid utvecklats av BestInService som ett mått på servicekompetens på såväl individ- som verksamhetsnivå. Kompetensindexet kan matchas mot branschkriterier. Genom korstabulering kan jämförande rapporter genereras med kartläggning och Gap-analyser mot andra relevanta index.

Ytterligare ett flertal andra jämförande index kan genereras för jämförande mätning, såväl hårda som mjuka nyckeltal. Bland vanliga ekonomiska nyckeltal märks Hit-rate, Snittköp, PPK – Produkter per kvitto. Mjuka nyckeltal är bland annat vårt unika Aktivitets Index, samt Nöjd Medarbetar Index, Nöjd Kund Index och Hälso Index.