Tjänster

Hur ofta erbjuds du möjlighet att utvärdera utfallet av en kompetensutveckling i faktiska nyckeltal?  BestInService tar som självklarhet ett mätbart slutresultat som given utgångspunkt för genomförande och upplägg av utbildningen.

Under hela processen – från inledande kartläggning, under genomförandet samt i uppföljning och avslutning – mäts och utvärderas utvecklingen genom tester, analyser och personlig uppföljning.

BestInService tar som enda program på marknaden ansvar för en långsiktig och mätbar kompetensutveckling upp till 24 månader. Det ger dessutom en unik personlig diplomering, och är kvalitetssäkrad av Handelns Kompetensbyrå. I dagsläget har över 2000 personer genomfört vårt program.

 

Läs mer om:

Best in Service på iPad

Kompetensindex

Diplomering