Om oss

SML Institute AB startades 2006. Vi har sedan dess arbetat med uppdragsutbildning med specialisering av processer för önskvärd och mätbar beteendeförändring hos personal och ledare.

Vi riktar oss till dig med höga krav på resultatgaranti. Och under de senaste åren har vi utvecklat ett unikt koncept för utveckling av kompetens inom främst service och kundbemötande. Detta koncept är det vi kallar Best in Service.

Ett modernt utbildningskoncept

Den gamla ”klassrumsmodellen” är borta till förmån för moderna och flexibla lösningar med maximal tillgänglighet och enkelhet – och krav på långsiktig mätbarhet. Best in Service är format för att möta dessa krav och är ett modernt system för kompetensutveckling. Tillsammans med applikationer och gränssnitt för iPad och andra enheter har vi format våra utbildningar till att vara lättillgängliga och pedagogiska.

Branchanpassning och kvalitétsäkring

Som en naturlig del av vårt arbete utvecklar vi ständigt program och metoder för breddad  tillämpning av kompetensutveckling inom främst service, ledarskap och projektledning. En grundbult för samtliga våra koncept är branschanpassning och kvalitetssäkring, med långsiktig mätbar resultatutveckling och uppföljning.